Yêu Long Cổ Đế

Yêu Long Cổ Đế

Tác giả: Diêu Vọng Nam Sơn
Dịch giả:
ngovantuank47
ngovantuank47
Lượt xem 7035

Yêu Long Cổ Đế Tô Hàn, đã từng chấp chưởng thánh vực, trấn áp một thế, là cường giả Đỉnh phong tinh hệ Ngân Hà!

Lại bởi vì dung hợp các cấp độ tu vi, bị tẩu hỏa nhập ma, thần hình câu diệt.

Thủ hạ dưới tay làm phản, tình cảm chân thành ngủ say, hảo hữu bị đuổi giết!

Sống lại một đời này, hắn nhất định quay đầu trở lại, nghịch chuyển càn khôn, giết hết tất cả những kẻ làm phản!

Cảnh giới:

(Võ đạo tu luyện là Long khí, ma pháp sư tu luyện là nguyên tố ma pháp, mà người tu chân, tu luyện là chân nguyên, 3 cảnh giới phía dưới là song song tồn tại)

"- Long Mạch cảnh, Long Huyết cảnh, Long Linh cảnh, Long đan cảnh, Long Thần cảnh, long hoàng cảnh, Long Tôn cảnh...

- Ma pháp học đồ, ma pháp sư, đại ma pháp sư, Ma đạo sư, Đại ma đạo sư, Thánh Ma Đạo Sư, pháp thần...
- Luyện khí kỳ, Trúc Cơ kỳ, Kim Đan kỳ, Nguyên Anh kỳ, Hóa Thần Kỳ, Độ Kiếp kỳ, Đại Thừa kỳ, cùng với cuối cùng. . . Hóa Phàm thành tiên."
- Hạ đẳng tinh: Hóa Linh cảnh, Linh Thể cảnh, Hư Thiên cảnh, Thần Hải cảnh, Hợp Thể cảnh, Đạo Tôn cảnh, Thiên Đế cảnh.
Phía trên còn có thần vị các loại và cao nhất là chúa tể cảnh.

Xem thêm
Đọc từ đầu