Y Thần Chi Sát Lục Tung Hoành

Chương 7. Tính tình ta không tốt, rất thích giết người!