Y Thần Chi Sát Lục Tung Hoành

Chương 10. Mọi người đều là cặn bã, một mình ta là đủ