Võ Công Của Ta Quá Thần Kỳ, Có Thể Tự Động Tu Luyện

Chương 311. Không thử một chút thì sao biết ta không săn giết được