Nhân Vật Phản Diện Đại Kiêu Hùng (Dịch)

Chương 18. Nhớ ra tư thế? Vẫn là tiếp tục nằm sấp cho ta đi!