Điên Rồi ! Ngươi Xác Định Ngươi Là Ngự Thú Sư? (Dịch)

Chương 264. Ba vị thiên tài thê thảm, Monroe ngột ngạt