Điên Rồi ! Ngươi Xác Định Ngươi Là Ngự Thú Sư? (Dịch)

Chương 262. Tô Trạch: Ngươi trợn mắt nhìn ta làm gì?