Bắt Đầu Quá Mạnh Làm Sao Bây Giờ (Dịch)

Chương 380. Ta bất khả chiến bại, ngươi tin không?